• Cataleya.

Be CRAZY !

'Because the people

who are crazy enough

to think they can

change the world

- are the ones who do.'

Steve Jobs

I must admit that I deeply believe in the power of this thought, especially the one spoken by the person who is proof of this statement. Do you have to be crazy to have some influence on the world? I think that the author had in mind courage, courage to take on crazy challenges and uncertain decisions. The courage that we need every day when we are afraid to be ourselves ... when we are afraid to take the first step into the unknown ... when we are afraid to shout out loud what we think. Because we can change the world every day, starting from our own world, step by step, they don't have to be big changes at once. It's important to act! So let's change our worlds, maybe together we will contribute to great changes :)

 

"Ponieważ to ludzie

wystarczająco szaleni

by zmienić świat

- są tymi, co go zmieniają."

Steve Jobs

Muszę przyznać, że głęboko wierzę w siłę tej myśli, zwłaszcza wypowiedzianej przez osobę, która jest dowodem na potwierdzenie tego stwierdzenia. Czy trzeba być szalonym, żeby mieć jakiś wpływ na świat? Myślę, że autor miał tu na myśli odwagę, odwagę do podejmowania szalonych wyzwań i niepewnych decyzji. Odwagę, która potrzebna jest nam każdego dnia, kiedy boimy się być sobą... kiedy boimy się postawić pierwszy krok w nieznane... kiedy boimy się wykrzyczeć głośno co myślimy. Bo tak naprawdę świat możemy zmieniać codziennie, zaczynając od swojego własnego świata, krok po kroku, wcale nie muszą być to od razu wielkie zmiany. Ważne, żeby działać !

Zmieniajmy więc nasze światy, a może razem przyczynimy się do wielkich zmian :)

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie