• Cataleya.

What if you fly?

"There is a freedom waiting for you

on the breezes of the sky,

and you ask - What if I fall?

Oh but my darling,

What if you fly?"

Erin Hanson

What if...? I've asked myself that many times ... What if ... would we be brave? What if ... would we take the risk? What if ... we wouldn't be afraid to make our dreams come true? What if ... we would live as we want and not as it should be? What if ... we would be meaningless any moment? What if ... we would stop wasting time asking questions, only acted, whatever?

Maybe it sounds banal but life is too short ... to be silent ... Let's live real life and let's not waste time on unnecessary dilemmas, don't think how it could be, let's just make it happen. Let's find our own horizon and cross it every day. Just try it once and then it will be easier with each step :)

 

"Czeka na ciebie wolność na bryzach nieba, i pytasz - co, jeśli upadnę? Och, ale moja kochana, Co jeśli polecisz?"

Erin Hanson

Co jeśli...? Wiele razy zadawałam sobie to pytanie... Co jeśli... bylibyśmy odważni? Co jeśli... podjęlibyśmy ryzyko? Co jeśli... nie balibyśmy się spełniać marzenia? Co jeśli... żylibyśmy tak jak chcemy, a nie tak jak trzeba? Co jeśli...nadalibyśmy znaczenie każdej chwili? Co jeśli...przestalibyśmy tracić czas na zadawanie pytań tylko podjęli jakieś działanie, jakiekolwiek?

Może to brzmi banalnie ale życie jest za krótkie...żeby milczeć... Żyjmy więc prawdziwie i nie traćmy czasu na niepotrzebne dylematy, nie myślmy jak mogłoby być, tylko sprawmy, żeby tak właśnie było. Znajdźmy swój własny horyzont i przekraczajmy go każdego dnia. Wystarczy spróbować raz a potem z każdym krokiem będzie już tylko łatwiej :)

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie