• Cataleya.

Do it with all your heart !

'Do it with all your heart or not at all'

Anze Osterman

Be creative! Look! Set goals and strive to achieve them! Keep going! Do not doubt yourself! Do it with all your heart or not at all!

I respect creative people, if only for the fact that they are simply :) and they can prove that what they do is worth it, for the inspiration they give to others. It would seem that creativity is not such an easy matter, especially since today's inspiration can be derived from everywhere. One is connected with the other, but the art is to find this creativity in yourself :)

In my times (I mean the times when I was still a teenager;)) there were no computers from which you could draw inspiration, when we needed to learn something we reached for books, newspapers, encyclopedias or simply went to the reading room or library. Therefore, it can be said that the possibilities of my generation were in a sense limited, but was the imagination limited?

I remember once making huge posters from newspaper clippings that reminded me of a word or feeling. The clippings took up the whole room, but it's the coolest thing in all of this, I drew inspiration from it. Nowadays I have the impression that it is somehow harder to find in this multitude of information, images that reach us from all sides, but it's only my subjective feeling. I'm going to the fact that everything around us is not important, let's not go crazy :) trust yourself and your inspiration, because if we give up completely, it can lead us where no one has reached yet ;)

 

"Róbcie to całym sercem, albo wcale"

Anze Osterman

Być kreatywnym ! Poszukiwać ! Stawiać sobie cele i skrupulatnie do nich dążyć ! Nie poddawać się !

Robić to całym sercem, albo wcale !

Szanuję ludzi kreatywnych, chociażby tylko za to, że po prostu są :) i potrafią udowodnić, że to co robią jest tego warte, za inspirację, jaką dają innym. Mogłoby się wydawać, że kreatywność to nie taka prosta sprawa, zwłaszcza, że natchnienie można czerpać praktycznie zewsząd. Jedno wynika z drugiego, ale sztuką jest tę kreatywność odnaleźć w sobie :)

W moich czasach (mam na myśli czasy, kiedy byłam jeszcze nastolatką ;) ) nie było komputerów z których można było czerpać natchnienie, kiedy potrzebowaliśmy się czegoś dowiedzieć sięgaliśmy do książek, gazet, encyklopedii albo po prostu chodziliśmy do czytelni czy biblioteki. Dlatego też można powiedzieć, że możliwości mojego pokolenia były w pewnym sensie ograniczone, ale czy ograniczała nas wyobraźnia?

Pamiętam, że robiłam kiedyś ogromne plakaty z wycinków z gazet, które kojarzyły mi się z jakimś słowem bądź uczuciem. Wycinki zajmowały mi cały pokój, ale to w tym wszystkim najfajniejsze, czerpałam z tego natchnienia. W dzisiejszych czasach mam wrażenie, że jakoś trudniej się odnaleźć w tym natłoku informacji, obrazów docierających do nas ze wszystkich stron, ale to tylko moje subiektywne odczucie. Zmierzam do tego, że tak naprawdę nieważne jest wszystko wokół, nie dajmy się zwariować :) i zaufajmy sobie i swojemu natchnieniu, bo jeśli mu się całkowicie poddamy, może nas zaprowadzić tam gdzie jeszcze nie dotarł nikt ;)

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie