• Cataleya.

Life is too short...


"Life is too short to spend with a poor palet of colours what we like"

Chris Orwig

It is important not to focus only on the tip of our own nose, on what we have a meter in front of you. It is important to perceive the world as it is, but to be able to capture its most beautiful aspects and what can not be seen at first glance.

Thus:

look further ahead listen to what the world tells you, listen to his whispers never lose the child's delight see the details show colors, even those faded

break the rules don't be afraid to look at the world from the perspective of who you are and what your sensitivity is see the light, it can take your eyes to unprecedented places take a risk! show more and, above all, don't be afraid to show more

and most importantly - take the camera with you wherever you go, its presence can be very helpful

and above all - trust yourself :)

 

"Życie jest za krótkie, by spędzać ja z ubogą paletą barw, które lubimy"

Chris Orwig

Ważne jest, aby nie skupiać się tylko na czubku własnego nosa, na tym co mamy metr przed sobą. Ważne jest, by postrzegać świat takim jaki jest, ale umieć wychwycić jego najpiękniejsze aspekty i to czego na pierwszy rzut oka nie widać.

Tak więc:

patrz dalej

słuchaj tego co mówi Ci świat, wsłuchaj się w jego szepty

nigdy nie trać zachwytu dziecka

dostrzegaj szczegóły

pokazuj kolory, nawet te wyblakłe

łam reguły

nie bój się patrzeć na świat z perspektywy tego, kim jesteś i jaka jest Twoja wrażliwość

dostrzegaj światło, ono może zaprowadzić Twój wzrok w niespotykane miejsca

zaryzykuj ! pokazuj więcej a przede wszystkim nie bój się pokazać więcej

no i najważniejsze - zabieraj aparat ze sobą wszędzie gdzie podążasz, jego obecność może być bardzo pomocna

a przede wszystkim - zaufaj sobie :)

9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie