• Cataleya.

Happiness...

"Happiness is holding flowers in both hands"

Chinese proverb

Happiness is to delight in life at every moment, to experience it consciously, without omitting any detail, no verse, no ray of sunshine. Happiness is not to lose the delight of the child, which everyone has in themselves. Happiness is to look at the world as if we saw it for the first time.

Everyone has their own version of happiness. I wish everyone and each one of us to hold flowers with both hands and just as much to experience the beauty of the world.

 

"Szczęście to w obu rękach trzymać kwiaty"

przysłowie chińskie

Szczęście to zachwycać się życiem w każdym jego momencie, doświadczać go świadomie, nie omijając żadnego szczegółu, żadnego wersu, żadnego promienia słońca. Szczęście to nie tracić zachwytu dziecka, które każdy ma w sobie. Szczęście to patrzeć na świat tak, jakbyśmy go widzieli pierwszy raz.

Każdy ma swoją własną wersję szczęścia. życzę wszystkim i każdemu z osobna, żebyście trzymali kwiaty obiema rękami i tak samo mocno doświadczali piękna otaczającego nas świata :)

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie