• Cataleya.

Sucker Punch. Read between the lines

Sucker Punch -film directed by Zack Snyder in 2011. The plot of the film goes beyond the well-known reality and takes us to a world where everything is possible. In a sense, the difference is just a matter of perception. If we start reading between the lines, who knows, maybe we'll find a hidden meaning there?

"If you do not fight for anything

You will die for any reason

Do not take risks

if you lack courage

Those who do not fight for life

they never know its true taste

At the end, this question will remain

Who is this story about?

Who drops the curtain

Who chooses our steps in dance Who drives us crazy

whips us or rewards us

when we survive the impossible

Who is whoever does all this

Thanks to whom they enjoy us

our beloved ones

Who sent monsters

that they would kill us

and at the same time ensures

that we will never die

Who teaches us

what is the truth

and how to mock a lie

Who decides what we live for

and in the name of what we will die

Who will trap us

and who has the key to our freedom

It's You

You have all the weapons you need

Now fight ! "

 

Sucker Punch - film wyreżyserowany przez Zacka Snydera w 2011 roku. Fabuła filmu wykracza poza dobrze znaną nam rzeczywistość i przenosi nas do świata, w którym wszystko jest możliwe. W pewnym sensie różnica to tylko kwestia postrzegania. Jeśli zaczniemy czytać między wierszami, kto wie, może odnajdziemy tam ukryty sens ?

"Jeśli o nic nie walczycie

Zginiecie z byle powodu

Nie podejmujcie ryzyka,

jeśli brak wam odwagi

Ci, którzy nie walczą o życie

nigdy nie poznają jego prawdziwego smaku

Na końcu pozostanie to pytanie

O kim jest ta opowieść

Kto spuszcza kurtynę

Kto dobiera nasze kroki w tańcu

Kto doprowadza nas do szału

Biczuje nas lub nagradza

kiedy przetrwamy niemożliwe

Kim jest ten, kto robi to wszystko

Dzięki komu cieszą się nami

nasi ukochani

Kto nasyła potwory

żeby nas zabiły

a jednocześnie zapewnia,

że nigdy nie umrzemy

Kto uczy nas co jest prawdą

i jak wykpiwać kłamstwo

Kto decyduje po co żyjemy

i w imię czego zginiemy

Kto nas pęta

i kto ma klucz do naszej wolności

To TY

Masz wszelką potrzebną ci broń

Teraz walcz ! "

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie