• Cataleya.

Look, break the rules, take a risk...


And you have such a task as a photographer - to tell the truth, but to put it in a new, own, unique framework.

- learn to overcome your own limitations,

not only to look, but to be,

see the otherwise known world

- discover what seemingly ordinary and trivial and give it a completely new meaning,

-go beyond scheme, break the bonds of photographic conventions,

- and above all, do not lose the child's naivety and greed. Children have the ability to delight them with everything they see, we lose it over time, but that doesn't mean that you can't find it again :)

-treat every new day as an expedition into the unknown, as a new challenge.

Sometimes trips lead to a foreign continent and sometimes to the other end of the street.

 

I takie masz zadanie jako fotogtaf - mówić prawdę, ale ująć ją w nowe, własne, niepowtarzalne ramy.

- nauczyć się pokonywać własne ograniczenia,

nie tylko patrzeć, ale być,

widzieć inaczej znany świat,

- odkrywać to, co pozornie wydaje się zwykłe i banalne i nadawać temu zupełnie nowe znaczenie,

- wychodzić poza schematy, zerwać więzy konwencji fotograficznych,

- a przede wszystkim nie tracić naiwności i zachłanności dziecka. Dzieci mają tą umiejętność, że zachwyca ich wszystko, co widzą, my ją z czasem tracimy, ale to nie znaczy, że nie można jej w sobie na nowo odnaleźć :)

- traktować każdy nowy dzień jako wyprawę w nieznane, jako nowe wyzwanie.

Czasem wyprawy wiodą na obcy kontynent, a czasem na drugi koniec ulicy.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie