• Cataleya.

"Wild. A Journey from lost to found"/ "Dzika Droga" / Cheryl Strayed


"Will you accept me like that?

what am I?

Will you do?"

Joni Mitchell "California"

"Wild. A Journey from lost to found" it's s a story about finding yourself, about dealing with the past, with life failures, with the fate that has met us. The character of the novel decides to make the hardest trip in her life, not so much in physical or mental terms. She decides to deal with her demons and find the better part of herself, which she lost somewhere.

"Wild" - words, thoughts, quotes:

 

"After I left myself

on the wilderness of grief

I found my own way to leave the forest

I did not know where I was going

before I got there

We are never prepared for this

what can happen to us?"

James Michener

Cheryl Strayed

 

"If you doubt your courage

rise beyond her

There will be many good and bad moments.

You can not let them kill you.

I want to live.

We can not understand why some things meet us

and others do not

What leads to what

What annihilates what

What is the reason for the change of direction

What if I forgive myself?

If I would be sorry?

If I could go back in time

I would do anything different

What if all this I did took me here?

What if...

I will not be saved

What if I've already stayed?"

 

"Tell me what you're going to do at last

with your only one

crazy

and a precious life?"

Mary Olivier "Summer Day"

 

There is always laugh somewhere in the middle of each of us ... it's books that help us to understand sometimes so trivial things :)

 

"Czy przyjmiesz mnie taką

jaka jestem?

Zrobisz to?"

Joni Mitchell "California"

"Dzika Droga" to opowieść o odnajdywaniu siebie, o radzeniu sobie z przeszłością, z porażkami życiowymi, z losem jaki nas spotkał. Bohaterka postanawia odbyć najcięższą w swoim życiu podróż, nie tyle pod względem fizycznym, jak psychicznym. Postanawia poradzić sobie ze swoimi demonami i odnaleźć lepszą część siebie, którą gdzieś, kiedyś zagubiła.

"Dzika Droga" - słowa, myśli, cytaty:

 

"Po tym, jak opuściłam sama siebie

na bezdrożach żalu

odnalazłam swą własną drogę opuszczenia lasu

Nie wiedziałam dokąd zmierzam

zanim tam nie dotarłam

Nigdy nie jesteśmy przygotowani na to

co może nas spotkać"

James Michener

Cheryl Strayed

 

"Jeśli wątpisz w swoją odwagę

wznieś się poza nią

Będzie wiele dobrych i złych chwil.

Nie możesz pozwolić, aby Cię zabiły.

Ja chcę żyć.

Nie jesteśmy w stanie zrozumieć

czemu pewne rzeczy nas spotykają, a inne nie

Co prowadzi do czego

Co unicestwia co

Co jest powodem zmiany kierunku

A co jeślibym sobie wybaczyła?

Jeśli byłoby mi przykro? Jeśli mogłabym cofnąć się w czasie

Każdą rzecz zrobiłabym inaczej

Co jeśli to wszystko co zrobiłam zaprowadziło mnie tutaj? Co jeśli...

nie zostanę wybawiona

Co jeśli już zostałam?"

 

"Powiedz, co zamierzasz wreszcie zrobić

z twoim jedynym

zwariowanym

i cennym życiem?"

Mary Olivier "Letni Dzień" (tłum. Cz. Miłosz)

 

Zawsze gdzieś w środku każdego z nas jest śmiech... to właśnie książki pomagają nam zrozumieć czasem tak banalne rzeczy :)

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie