• Cataleya.

"Photography forcing you to perceive things, not pass them"

"Photography forcing you to perceive things, not pass them"

Wojciech Plewinski

Photography makes us aware. Taking the camera with you, you follow the trail marked out by famous photographers, such as Henri Cartier-Bresson, who once said: "For me, the camera is a sketchbook." When we carry the camera with us, we are more aware of what surrounds us. We learn to look in such a way to be able to capture the best what we see. The camera helps us to perceive things that we would normally not pay attention to. That's why we carry the camera with us wherever we go. You never know when the right moment will come :) Then everything will be very simple.

"Choose a scene, frame it, press the shutter button.

Take a picture of life "

Chris Orwig

"Fotografia to zmuszanie się do spostrzegania rzeczy, a nie mijania ich"

Wojciech Plewiński

Fotografia uświadamia. Zabierając ze sobą aparat, podążasz szlakiem wytyczonym przez słynnych fotografików, takich jak Henri Cartier-Bresson, który powiedział kiedyś: "Dla mnie aparat fotograficzny pełni funkcję szkicownika". Nosząc przy sobie aparat jesteśmy bardziej świadomi na to co nas otacza. Uczymy się patrzeć w taki sposób, by móc jak najlepiej uwiecznić to co widzimy. Aparat pomaga nam spostrzegać rzeczy, na które normalnie nie zwrócilibyśmy uwagi. Dlatego nośmy ze sobą aparat wszędzie, gdzie się tylko udajemy. Nigdy nie wiadomo, kiedy nadarzy się właściwy moment :) Wtedy wszystko będzie już bardzo proste.

"Wybierz scenę, wykadruj, naciśnij spust migawki.

Fotografuj życie"

Chris Orwig

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie