• Cataleya.

"Przejdź się pośrodku swej duszy..."/ 'Walk in the middle of your soul...'

"Przejdź się pośrodku swej duszy...

... dalej niż do tej pory"

Zeus

Przejdź się pośrodku swej duszy, wgłąb siebie, znacznie dalej niż myślałeś że można się zapuścić, drogą której do tej pory nie przemierzałeś, o której istnieniu nie miałeś pojęcia... Porzuć strach, wstyd i niepewność i odważ się zrobić pierwszy krok. Nazwij swoje myśli, wybacz sobie wszystkie błędy, zaufaj sobie i idź. Pozwól ponieść się światu i wsłuchaj się w jego głosy. Naucz się dostrzegać znaki, one są wszędzie. Tylko w ten sposób odnajdziesz siebie i sens życia. Wszystko co potrzeba masz w sobie i jedynym kto Cię ogranicza jesteś Ty sam. Odwagi !

 

'Walk in the middle of your soul ...

... more than before'

Zeus

Walk in the middle of your soul, deeper into yourself, much farther than you thought you could go through, which way you have not been traveling so far, whose existence you had no idea.Give up fear, shame and uncertainty and dare to take the first step. Call your thoughts, forgive yourself all the mistakes, trust yourself and go.Let the world be carried away and listen to his voices. Learn to see the signs, they are everywhere. Only in this way will you find yourself and the meaning of life. Everything you need is in you and the only one who limits is only you. Be brave !

33 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie